В момента дават
Акценти от БНТ1
В момента даватbnt1
06:00Гледай
09:00Гледай
09:15Гледай
10:30Гледай
11:20Гледай
11:40Гледай
12:00Гледай
12:30Гледай
12:45Гледай
13:00Гледай
13:25Гледай
13:50Гледай
14:55
15:10
16:00
16:10
16:25
16:40
16:55
17:45
17:55
18:00
18:40
19:40
19:55
20:00
20:45
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
23:35
00:25
00:35
01:50
02:45
03:30
04:20
04:45
05:50
Акценти от БНТ2
В момента даватbnt2
07:00Гледай
09:00Гледай
10:00Гледай
10:30Гледай
10:55Гледай
11:20Гледай
11:45Гледай
11:55Гледай
12:00Гледай
12:30Гледай
12:45Гледай
12:50Гледай
12:55Гледай
13:00Гледай
14:35Гледай
15:00
15:30
15:55
16:00
17:30
18:00
18:25
18:30
18:55
19:25
19:30
20:00
20:15
21:00
21:45
22:15
23:15
00:20
00:25
00:55
01:40
02:25
03:25
03:55
04:20
04:50
05:20
06:50
Акценти от БНТ HD
В момента даватbntHD
07:00Гледай
07:30Гледай
08:30Гледай
08:55Гледай
09:10Гледай
11:00Гледай
12:40Гледай
14:25Гледай
14:35Гледай
16:20
16:50
18:00
18:30
20:30
21:30
22:00
23:35
00:50
02:25
04:15
05:10
Акценти от БНТ СВЯТ
В момента даватbntW
06:00Гледай
09:00Гледай
09:15Гледай
10:30Гледай
11:20Гледай
11:35Гледай
11:45Гледай
11:50Гледай
12:00Гледай
12:30Гледай
12:35Гледай
13:35Гледай
14:35Гледай
15:50
16:00
17:30
18:00
18:30
20:30
21:00
22:00
23:00
23:25
23:30
00:00
00:30
01:40
02:10
03:40
03:50
04:00
04:30
04:45
04:55
05:45