Абсурдите с БНТ 2
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
15 Февруари 2017, 27 МИН.
Добивът на инертни материали от река Дунав унищожава ли брега? 15.02.2017
Виж още
            Добивът на инертни материали от река Дунав унищожава ли брега? Жителите на дунавското землище край село Ряхово се възмущават, че безогледното драгиране от алчни фирми вече е предизвикало огромна ерозия, която е погълнала десетки декари от брега на река Дунав, а да се позволява и още дълбаене на дъното брега – това ще предизвика катастрофа, при която ще изчезнат декари от брега, ще се замърси питейната вода и ще бъдат унищожени местообитания на чапли и корморани. По повод данните, че софийска фирма иска да драгира в района на село Ряхово, в населеното място беше организирано обществено обсъждане. На него бяха представители на фирмата, на Басейнова дирекция, на „Напоителни системи“, на ВиК, ИАППД и местни хора. Всички изразиха опасението си от бъдещата дейност. Те твърдят, че толкова много е усилено течението на реката около село Ряхово, че ерозията не може да се спре вече по никакъв начин и че се рискува самото село да отиде под водата. Хората твърдят също, че заради безогледното добиване на инертни материали рибата драстично е намаляла, а под заплаха са и защитени видове птици. Потърсихме и мнението на МОСВ, както и на Дунавски драгажен флот, които твърдят, че нямат инкаква вина за ерозията- проблем, който е решен в страните по река Дунав от Западна Европа, които са укрепили бреговете си.          
Виж още