Местно време
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
2 Март 2017, 28 МИН.
Готови ли са туроператорите, хотелиерите и екскурзоводите да се справят с нелоялната конкуренция?
Виж още
            Новите тенденции в съвременния туризъм изискват кадри с добра квалификация и умения, защото те осъществяват прекия контакт с туристите и изграждат представата за качеството на обслужването. Готови ли са туроператорите, хотелиерите и екскурзоводите да се справят с нелоялната конкуренция и лошите практики през новия туристически сезон и кои са слабостите в обслужването? Гости в студито са Костадинка Ортодоксова – заместник-председател на Съюза на екскурзоводите в България, Юлия Кайрякова, туроператор, и Жельо Душев, председател на Варненската туристическа камара.          
Виж още