Местно време
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
7 Февруари 2017, 28 МИН.
Състоянието на язовирите в страната и в Пловдивско
Виж още
            Заради по-високите температури през последните дни снегът започна да се топи, това обикновено създава рискови ситуации с язовирите и другите водоеми. Всяка година в различни части на страната има бедствени ситуации заради наводнения. Каква е ситуацията към момента в Пловдивска област, кой и как контролира водоемите, какво е тяхното състояние какво е предприето като мерки, за да се избегнат бедствени
ситуации. За това ще разговаряме с главния експерт по сигурността в областната администрация Валери Баранов.

По телефона с картината в цялата страна ще включим и Йордан Кюмюрджиев - директор на главна дирекция “Язовири” в Държавната агенция по метрология и технически надзор.

От тази година в пловдивските училища започва проект “Училището – сигурна среда за децата”. Инициативата е на местната комисия за борба с противообществените прояви при малолетни и непълнолетни. В студиото на “Местно време” гостуват представителите на комисията Петко Василев и Галина Гълъбова, които ще очертаят и тенденциите за 2016 година, свързани с противообществените прояви на децата, как се работи с тях, каква е отговорността на родителите.          
Виж още