Съобщения
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
ЕС на 60. Договорът от Маастрихт
16 Март 2017, МИН.
ЕС на 60. Договорът от Маастрихт
Виж още
            Европейският съюз (ЕС) е създаден с Договора от Маастрихт през 1992 г. Учреден е на основата на съществуващите Европейска икономическа общност, преименувана по-късно в Европейска общност, и Европейска общност за атомна енергия (Евратом).

Договорът за Европейския съюз поставя началото не само на общност за икономическа дейност, но и за тясно сътрудничество в политическата сфера – външните работи, отбраната, правосъдието, сигурността. Въвежда се гражданство на Съюза. В документа е залегнала идеята за постепенно премахване на вътрешните граници и създаване на общо европейско пространство, в което да се осигурява свободно движение и пребиваване на хора. Основите на това пространство са поставени по-рано с  Шенгенското споразумение от 1985 година.

Vue générale de la salle de cérémonie

Срещата в Маастрихт за подписването на Договорът за Европейския съюз, © European Communities , 1992 / Източник: EC - Audiovisual Service /Снимка: Christian Lambiotte

Съгласно Договора от Маастрихт се създава икономически и паричен съюз, който да доведе до единна валута, определят се нови политики на Общността в образованието и културата, засилва се ролята на Европейския парламент с процедура на съвместно вземане на решения. Договорът от Амстердам (1997) засилва властта на Евросъюза по отношение на заетостта в някои области като правосъдието и вътрешните работи, да прилага мерки за приобщаване на гражданите към целите на Съюза и да създава условия за по-тясно сътрудничество между страните-членки. Документът, подписан в Холандия, разширява парламентарната процедурата за съвместно вземане на решения. Договорът от Ница (2001) решава институционални проблеми, свързани с разширяването на Европейския съюз, уточнява структурата на Комисията и някои въпроси на гласуването в Европейския съвет. Облекчава някои процедури и прави съдебната система по-ефективна. ________ Източник за снимките: © European Union , 2017 / EC - Audiovisual Service
Виж още