Съобщения
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
Европейският съюз на 60
14 Март 2017, МИН.
Европейският съюз на 60
Виж още
            На 25 март се навършват шест десетилетия от подписването на Римските договори, поставили основите на Европейския съюз. В годините това обединение от демократични държави утвърждава свободата, върховенството на закона, човешкото достойнство, равенството между хората и зачитането на техните права.

Древната идея да се противостои с единство срещу агресора става отново актуална през 20 век, когато Старият континент е жертва на две световни войни. Осъществяването на идеята за обединена Европа е възможно едва след краха на нацизма.

След Втората световна война Европа търси път да се изправи от разрухата и да запази траен мир за по-нататъшното си развитие. През 1952 г. се ражда Европейската общност за въглища и стомана. Тя трябва да улесни възстановяването на Стария континент като създаде монопол върху тежката промишленост – ресурс за военно-промишления комплекс - и спре заплахата от нов военен конфликт чрез взаимно доверие в икономическата сфера. Три години по-късно възниква идеята за митнически съюз, а през 1956 г. междуправителствена конференция определя параметрите на бъдещ договор за създаване на общ пазар и общност за атомна енергия.

Подписване на Договорите за ЕИО от лидерите на шест еврропейски страни - Рим, 1957 г.

Подписване на Договорите за ЕИО от лидерите на шест европейски държави - Рим, 1957 г.

Договорът, върху който се изгражда Европейска икономическа общност, е подписан в Рим на 25 март 1957 г. от Белгия, Франция, Италия, Люксембург, Холандия и Западна Германия. Той влиза в сила от 1 януари 1958 година. Европейската икономическа общност /често наричана „Общия пазар“/ обхваща и Европейската общност за атомна енергия, Евратом. Новата институция е инструмент за икономическо сътрудничество, което се изразява в единен пазар на стоки и митнически съюз. С времето ЕИО се разширява с членството на Дания, Ирландия и Обединеното кралство – през 1973 г. В 80-те години към общността се присъединяват Гърция, Испания и Португалия. В 1993 г. по силата на Договора от Маастрихт се ражда Европейският съюз. ЕИО се слива формално със съюза през 2009 г. Следват вълни на присъединяване, увеличили броя на държавите членки до 28. България е в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. През юни 2016 г. референдум във Великобритания реши кралството да напусне съюза. На 25 март 2017 г. в италианската столица ще се проведе среща на върха по повод юбилея на Римския договор, от която се очаква да набележи посоката за развитие на Евросъюза след излизането на Обединеното кралство. _______ Източник за снимките: © European Union , 2017 / EC - Audiovisual Service
Виж още