Зелена светлина
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedIn
29 Декември 2016, 02 МИН.
На борба с праха. Да си подарим по-чист въздух
Виж още
            През 2016 г. над 80 на сто от населението в градовете с над 100 хиляди жители е било изложено на завишени нива на замърсяване. На европейско ниво над 90 процента от жителите на големите градове вдишват фини прахови частици и озонови съединения в по-високи нива от тези в препоръките на Световната здравна организация. Фините прахови частици бяха определени като един от най-сериозните канцерогенни фактори. Нека се опитаме да си подарим по-чист въздух. Възможностите за това са много и рубриката "Зелена светлина" ни помага да ги открием.          
Виж още